TIP: Vertrek vanuit gelijkwaardigheid

Een sterkte van outreachend werken is dat er vertrokken wordt vanuit de gelijkwaardige positie tussen gast en werker. In het opbouwen van een relatie is het belangrijk om deze gelijkwaardigheid te bewaken. Als werker ben je dus niet de ‘professional’ of ‘deskundige’, maar ga je uit van de deskundigheid van je gasten zelf. Al bij de eerste contacten is het belangrijk om jezelf niet boven je gasten te stellen of een afstand te creëren.

TRICK: Zet je tijdens eerste gesprekken met een gast naast die persoon, ipv er tegenover of erboven

De gelijkwaardige positie uit zich ook in lichaamstaal en houdingen. Naast elkaar zitten komt minder bedreigend over dan een fysieke afstand scheppen door je tegenover of hoger dan je gast te plaatsen. Je zet je letterlijk op dezelfde hoogte als je gast. Deze trick heeft tevens een symbolische waarde: je kijkt dezelfde richting uit.

 bankje

TRICK: Wees en blijf verwonderd

Verwondering is het uitgangspunt om creatieve verbindingen te kunnen leggen. Ook voor outreachers die al geruime tijd in hun buurt werken is het belangrijk om verwonderd te blijven. Het vraagt oefening om met een open en onbevangen blik te kunnen kijken naar de omgeving waarin je je al jaren begeeft. Ook het luisteren naar gasten dient vanuit verwondering te gebeuren. Toon die verwondering ook aan hen door vragen te stellen zonder hen te veroordelen.

TRICK: Veroordeel niet

Iets enorm belangrijks, maar ook moeilijk, is dat je een gast nooit als persoon mag veroordelen. Een outreacher benadert zijn gasten steeds op een positieve manier en ziet hen als mensen met kwaliteiten en mogelijkheden. Een oordeel vellen over diens persoonlijkheid is dus uit den boze.

Natuurlijk kom je mensen tegen die gedrag stellen dat indruist tegen je persoonlijke visie en/of maatschappelijke normen. Aanvaard dat zulke dingen gebeuren. Maar aanvaarden dat mensen zulk gedrag stellen, is niet hetzelfde als dat gedrag goedkeuren. Zodra je een goede relatie hebt met iemand is het onze taak om gasten te confronteren met wat zij of anderen doen. Het doel is steeds gasten te doen nadenken.

Op deze manier veroordeel je daden, maar nooit de persoon zelf. Het is erg belangrijk dit onderscheid te kunnen maken.

TRICK: Bouw zo weinig mogelijk voorwaarden in

De grote kracht van outreachend werken is de laagdrempeligheid. Het is dan ook niet verstandig om zelf extra drempels te gaan inbouwen door voorwaarden te stellen. Een voorbeeld hiervan is gasten die geld willen lenen. Dit is een vraag die zowat elke werker te horen krijgt. Maar geld lenen aan gasten is een slechte zaak. Dan komt de voorwaarde van terugbetalen in de relatie. En wie niet kan terugbetalen zal zich vaak schamen en wegblijven.