TIP: Zorg voor een goede omkadering

Outreachend werken betekent een grote mate van zelfstandigheid, de werker zal vaak alleen aan de slag zijn. Onderschat dit als organisatie zeker niet en zorg ervoor dat de werker zich voldoende gesteund en omkaderd voelt. Een outreacher kan erg uiteenlopende zaken tegen komen tijdens het werk, vaak zal hij ‘a la minute’ beslissingen moeten nemen over hoe hij met een bepaald gegeven zal omgaan. Het is belangrijk dat de outreacher een coördinator of ondersteuner heeft waar hij steeds bij terecht kan als hij aan het werk is. Bij twijfel of problemen moet de werker steeds iemand kunnen bereiken die hem kan bijstaan in het nemen van dergelijke beslissingen. Zorg er ook voor dat er geen verwarring is over het mandaat van de outreacher. Maak als organisatie duidelijk over welk soort beslissingen of stappen jullie eerst geraadpleegd wensen te worden.

Er moeten voldoende terugkoppelmomenten zijn waar de werker de opgedane ervaringen kan delen en bespreken. Niet alleen heeft de outreacher nood om geregeld te ventileren, ook voor de organisatie is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ervaringen van de werker. Op deze manier kan er waar nodig kort op de bal gespeeld worden en blijf je de vinger aan de pols houden bij het doelpubliek. Er is dan ook meer dan in een andere functie nood aan regelmatige overlegmomenten. We raden aan om wekelijks een moment te plannen waar coördinator en outreacher(s) met elkaar overleggen.

Zorg er ook voor dat er een aantal administratieve tools zijn om het werk van de outreacher bij te houden zoals een dagboek, maandverslagen en registratie van de contacten. Zeker in de contacten met een subsidiërende instantie is dit noodzakelijk.

Hoe deden wij het?

Bij Vzw Jeugdclubs zorgt de coördinator er voor steeds bereikbaar te zijn als de vindplaatsgerichte jeugdwerker aan het werk is. Verder zijn we ook aangesloten bij Vlastrov, waar zowel de werker als coördinator steeds terecht kunnen.

Ward heeft een eigen bureau waar ook de andere personeelsleden van de organisatie werken, op die manier is er vaak ruimte voor informele terugkoppeling. Daarnaast wordt er ook wekelijks een formele werkbespreking georganiseerd met de coördinator en de outreachende werker. De werker wordt eveneens gevraagd om zijn dagelijkse bezigheden, contacten en bedenkingen bij te houden in een dagboek. Dit is ook een handig instrument voor de werkbesprekingen. Op maandelijkse basis maakt de outreacher een maandverslag met de belangrijkste elementen van de afgelopen maand, een overzicht van activiteiten en overlegmomenten en een aantal reflecties.”

IMGP4460