TIP: Kies de juiste man/vrouw voor de job

Het vergt een aantal competenties en een bepaalde ingesteldheid om goed outreachend te werken. Bij de aanwerving is het belangrijk om oog te hebben voor de juiste competenties.

Dit soort werk vergt een stevige persoonlijkheid en een zekere mate van zelfzekerheid. De meeste outreachers gaan alleen op stap, het is dus belangrijk dat zij zelfstandig kunnen werken en stevig in de schoenen staan.
Dat wil zeker niet zeggen dat outreachers halve rambo’s moeten zijn. Iedereen heeft zijn eigen stijl in de omgang met mensen. Zowel heel directe als meer terughoudende of verlegen mensen kunnen goede outreachers zijn. De sleutel is dat ze voldoende vertrouwen hebben om zichzelf te zijn en te werken vanuit hun eigen stijl.

Communicatievaardigheden zijn van groot belang. Een goede outreacher is iemand die vlot overweg kan met de doelgroep en tevens kan overleggen en bemiddelen met verschillende diensten, beleidsmensen en professionals. Let wel, de basiscompetentie voor een goede outreacher is het goed kunnen omgaan met de doelgroep. Deze competentie is absoluut noodzakelijk. Belangrijk hierbij is een niet-veroordelende houding (heel moeilijk), steeds de krachten van mensen kunnen zien en een sterk relativeringsvermogen. Humor helpt ook wel.
Een geschikte kandidaat beschikt over een zekere zelfkennis. Hij of zij dient zich bewust te zijn van het eigen denkkader en van de eigen grenzen. Een zekere flexibiliteit in het denken en omgaan met het eigen denkkader zijn noodzakelijk.

Inlevingsvermogen en solidariteit naar kansengroepen zijn een absolute noodzaak voor een outreacher.
Deze competenties worden best reeds meegedeeld in de uitgeschreven vacature. Zorg dat er in een sollicitatiegesprek veel ruimte is om te peilen naar wie er juist voor je zit.

 

Hoe deden wij het?

In het sollicitatiegesprek met de verschillende kandidaten voor de functie van vindplaatsgerichte jeugdwerker kwamen heel wat cases aan bod. We gaven de kandidaten verschillende scenario’s die mogelijks aan bod kunnen komen in het werkveld. Door te zien hoe de kandidaten omgaan met de cases kan veel worden afgeleid. Wij hebben in het sollicitatiegesprek voor deze functie heel wat persoonlijke vragen gesteld, doorvragen naar de interesses, denkbeelden, maatschappijvisie en kijk op het eigen leven hebben er toe bijgedragen dat we de juiste kandidaat hebben gekozen voor de job.