TIP: Geef voldoende tijd en ruimte

Via outreachend werken kan aan de slag gegaan worden met doelgroepen die anders moeilijk of niet te bereiken zijn. Hiervoor gaat de outreacher de doelgroep opzoeken op de plekken waar die zich bevindt om er vervolgens een relatie mee op te bouwen. Dit is een tijdsintensief gegeven. Contact leggen en een relatie opbouwen met een doelgroep die vaak een gekwetst vertrouwen heeft gebeurt doorgaans niet op een paar weken tijd. Wees hier als organisatie bewust van en stel realistische doelen aan de werker. Voorzie de tijd om een intensieve contactfase in te bouwen, alvorens naar concretere resultaten te vragen zoals het opzetten van acties of activiteiten.

IMGP3499

Werken met mensen in een kwetsbare positie vraagt ook om een andere reden tijd en ruimte. Het is belangrijk om op tempo en maat van de doelgroep zelf te werken. Vaak hebben mensen de energie niet om actie te ondernemen of om zaken in orde te maken. Zorg ervoor dat de werker niet te snel dient te gaan en samen met de gast(en) stap voor stap vooruit gaat. Besef ook dat het werken met vallen en opstaan is. Vaak doe je één stap vooruit om er vervolgens weer een achteruit te zetten.

Hoe deden wij het?

In de eerste maanden dat de Outreachende werker aan de slag was kreeg hij de opdracht om de stad beter te leren kennen, om de vindplaatsen in kaart te brengen, om te kijken waar jongeren wanneer rondhangen, om straten te leren kennen enzovoort. Allemaal zaken die nog niet onmiddellijk de focus leggen op het maken van contact. Vanuit deze rustige aanpak zijn de eerste contacten vervolgens vanzelf gekomen.
Eens de eerste contacten er waren werd er voldoende tijd gegeven om de contacten te verdiepen en signalen te verzamelen, om pas van daaruit samen met de doelgroep aan de slag te gaan.