TIP: Creëer een sterk netwerk

Een outreacher komt in contact met een veelheid aan vragen en levensdomeinen. De outreachende werker is vaak het eerste aanspreekpunt, maar dat betekent niet dat de outreacher alle vragen of problemen alleen het hoofd dient te bieden. Daarvoor is het netwerk erg belangrijk. Een degelijk netwerk is een grote hulp bij een vlotte doorverwijzing, bij verdere ondersteuning, om een ruimer draagvlak te creëren rond bepaalde problematieken en om beter geïnformeerd te zijn.

Ook signalen vinden sneller ingang als er reeds een positieve link is tussen de eigen werking en de organisatie, dienst of het beleidsniveau waar het signaal terecht moet komen. Een goede relatie zorgt ervoor dat, indien er een signaal is, men ook meer bereid is hiermee aan de slag te gaan.

Een goede communicatie is een belangrijke factor voor het creëren van een sterk netwerk. Vaste overlegmomenten tussen de verschillende partners zijn een goede manier om je netwerk te onderhouden en te verdiepen. Het belang van informele contacten mag ook niet onderschat worden. Blijf hangen na vergaderingen, vertel over de eigen werking, vraag naar waar anderen mee bezig zijn, leer andere diensten en beleidsmedewerkers kennen.
Netwerken kan ook door bijvoorbeeld af en toe samen iets te organiseren of in te gaan op vragen die andere diensten stellen.

Ook het niet professionele netwerk is belangrijk. Een outreacher leert naast de doelgroep ook cafébazen kennen, huiseigenaars, politiemensen, winkeliers , buurtbewoners, noem maar op. Al deze mensen kunnen een grote hulp zijn in het outreachend werk.

TRICK: Creëer draagvlak

Zorg ervoor dat je project gedragen wordt door partners en beleid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je subsidiënt eens positief in de media komt. Of organiseer eens een activiteit samen met een aantal andere organisaties.

TRICK: persoonlijke doorverwijzing

Dankzij goede contacten weet je als outreacher vaak welke mensen geschikter zijn dan anderen om een gast naar toe te leiden. Met een rechtstreeks contact binnen een organisatie kan je een doorverwijzing vlotter en laagdrempeliger laten verlopen. Je kan de gast dan rechtstreeks met persoon x in contact brengen door bvb samen af te spreken.