TIP: Bezint eer ge begint

Alvorens iemand aan de slag te laten gaan als outreachend werker moet er nagedacht worden. Zorg dat er een duidelijke visie is van waaruit de outreacher kan vertrekken. Wat verwacht je als organisatie van outreachend werk? Welke doelen worden er gesteld? Wie is de doelgroep? Welke vorm van outreachend werken wordt er gebruikt?
Een goede omgevingsanalyse is noodzakelijk om beslagen op het ijs te komen. Hier wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan een literatuurstudie met een hoop cijfergegevens die focussen op negatieve fenomenen in de buurt (aantal gezinnen in armoede, schooluitval, aantal steuntrekkers,…). Zorg ervoor dat je omgevingsanalyse verder gaat dan dat. Ga ook fysiek in de buurt kijken en luister naar signalen van de doelgroep. Heb oog voor positieve aspecten en kansen in de buurt. Ga ook kijken bij andere werkingen en doe inspiratie op.

Besef ook dat outreachend sociaal werk pas mogelijk is bij een goede relatie met de doelgroep. Benader de doelgroep dus vanuit een positieve visie en niet vanuit een sanctionerende of negatieve visie.

Denk ook na over de signaalfunctie. Iedereen die in de leefwereld van mensen terecht komt, zit op een bepaald moment met signalen. Denk op voorhand na welke plaats dit binnen de werking krijgt. Op welke manier dient de werker de signalen door te geven? Hoe worden deze signalen bijgehouden en hoe wordt er verder mee aan de slag gegaan? Deze elementen dienen op voorhand doordacht te worden.

IMGP3415