TIP: Zorg voor structurele ondersteuning

Met de huidige besparingstendensen wordt er geregeld beknibbeld op sociale initiatieven. Dit kan vanuit beleidsoogpunt op korte termijn voor een aantal besparingen zorgen in de uitgaven. Er dient echter ook gedacht te worden aan de bijkomende kosten die dergelijke besparingen te weeg kunnen brengen. Een goede outreachende werking zorgt ervoor dat meer mensen zich een onderdeel voelen van de samenleving. De grote preventieve werking hiervan en de kostenbesparing hierdoor op andere terreinen wordt vaak over het hoofd gezien. Besparen op goede outreachende projecten betekent op die manier een vergroting van kosten op andere domeinen. Denk hierbij aan bijkomende kosten voor het politieapparaat, verhoogde werkloosheid (door verlies van jobs in de sociale sector, maar ook door het wegvallen van de activerende effecten door gedegen maatschappelijk werk) en verhoogde kosten van de gezondheidszorg.

Het is inderdaad verstandig dat er vanuit beleidsoogpunt in besparingstijden naar sociale organisaties wordt gekeken, maar dan wel als katalysator en niet als bron.

De meeste Outreachende werkingen zijn vrij nieuw. Heel wat van deze werkingen werden opgestart met impuls- of projectmiddelen. Ookal hebben heel wat van deze werkingen hun maatschappelijke (én economische) meerwaarde reeds bewezen, toch blijft het moeilijk om aan structurele middelen te raken. Deze middelen zijn echter noodzakelijk om de continuïteit en efficiëntie van deze werkingen te garanderen. Zonder structurele middelen kunnen zij geen zekerheid bieden aan hun werknemers en aan hun doelpubliek. De sterkte van de werkvorm is de relatie en het vertrouwen dat met het doelpubliek wordt opgebouwd. De opgebouwde vertrouwensband gaat verloren als een outreachende werking ermee ophoudt, zo wordt ook een belangrijke investering weggegooid.