TIP: Moedig outreachend werken aan

Degelijk outreachend werk slaagt er in met doelgroepen te werken die niet of weinig bereikt worden. Niemand wint er bij als er groepen niet bereikt worden of enkel eenzijdig (bijvoorbeeld repressief) bereikt worden. Het is erg belangrijk dat elke burger het gevoel heeft ‘deel uit te maken’ van de maatschappij en mee te tellen. Er gaat een enorme preventieve kracht uit van deze werkvorm. Mensen die het gevoel hebben mee te tellen hebben een veel kleinere kans om te radicaliseren en om antisociaal gedrag  te stellen.

straathoekwerk1

Deze werkvorm mag niet gezien worden als iets dat haaks staat op een veiligheidsbeleid. De visie van waaruit vertrokken wordt verschilt inderdaad grondig: veiligheid is geen doel op zich van outreachend werk. Waarschijnlijk net daardoor levert deze sociale werkvorm een niet te onderschatten positieve bijdrage aan de veiligheid in een stad of buurt.

“Als vindplaatsgerichte jeugdwerker is het in de eerste plaats mijn taak om te luisteren naar groepen jongeren. Bij geïsoleerde groepen merkte ik al heel snel dat zij geen positieve binding meer hadden met Lokeren. Lokeren was voor hen een saaie stad, waar weinig tot geen vrijetijdsactiviteiten georganiseerd werden die zij leuk vinden of waar ze zich welkom voelden. Lokeren was voor hen de stad waar de zero-tollerantie nog steeds heerst, waar zij geviseerd werden door de talrijke camera’s, waar ze meermaals per dag gecontroleerd werden door politie zonder iets gedaan te hebben, waar ze wegens overlastklachten van voetbalpleintjes weggestuurd werden, waar ze wegens hun afkomst nooit aan een job geraakten … Die negatieve beeldvorming en repressieve benadering van die jongeren, maakte hen wantrouwig, kwaad en  moedeloos. Niemand van die jongeren had ook maar een sprankeltje hoop dat er enige verandering zou komen. De enige oplossing die ze zelf zagen was het creeëren van een ‘no go-zone’ door iemand van de politie neer te schieten of enorm veel geld verdienen door het dealen van drugs, zodat ze alles zouden kunnen kopen wat ze willen.

Het heeft me heel wat inspanning en tijd gevergd eer ik het vertrouwen kreeg van die jongeren. Eenmaal we een degelijke vertrouwensband hadden, ben ik met hun verhalen aan de slag gegaan. Stap voor stap hebben we samen gezocht naar positieve manieren om met hun ongenoegen om te gaan en hun kwaadheid te kanaliseren. Ze wilden hun verhaal op een positieve manier brengen naar beleidsmakers en de Lokerse bevolking. Ze wilden dat hun stem gehoord werd.  Dit hebben we gedaan via persartikels, via het opzetten van stand up-comedy-, rap- en filmprojecten en het aanbieden van vormingssessies voor trekkersfiguren.

Als ik nu, na 6 jaar werken, kijk naar die jongeren, dan zie ik een positieve evolutie. Velen van hen zijn sterker geworden, hebben een positief zelfbeeld en hebben het gevoel om grip te hebben op hun leven. Ze zetten zich in voor hun stad, hun wijk. Ze voelen zich welkom in de jeugdhuizen, in het sportcomplex, op de jeugdraad of op fuiven. Enkelen organiseren activiteiten voor andere jongeren. Sommigen studeren verder na een moeilijk traject in het middelbaar, anderen hebben een job gevonden.

En dit door te luisteren en  hen au serieux te nemen.”

 

 

Met dit lied denken we vooruit,

Tijd voor verandering en dat is een factor die ik aanduid.
Begin met iedereen gelijk te behandelen,
Want we nemen het initiatief en laten de tijd kantelen.

Hoe kunnen we hogerop geraken,
Als jullie ons constant kraken
En als laatste zin neem ik in de mond,
de tijd is voorbij dat de Marokkaan laag stond.”